Celotno zloženko lahko odprete s klikom na povezavo ZLOŽENKA

Navodila za tiskanje zloženke: shranite zloženko na računalnik, odprite jo s programom Adobe Acrobar Reader, nastavite obojestransko, barvno tiskanje, dejansko velikost in zrcaljenje preko krajšega roba.