Vabilo na 3. letno mednarodno konferenco “Zdravje otrok in mladostnikov”

University of Primorska Faculty of Health Sciences

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

 

invites to the / vabi na

 

SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL INTERNATIONAL CONFERENCE /

ZNANSTVENO IN STROKOVNO MEDNARODNO KONFERENCO

 

HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS /

ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

 

20 SEPTEMBER 2019

GRAND HOTEL PORTOROŽ, SLOVENIA

 

    ♦♦♦

Spoštovani.

 

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju bo 20. septembra 2019 organizirala 3. letno znanstveno in strokovno mednarodno konferenco z naslovom »Zdravje otrok in mladostnikov«. Konferenca želi opozoriti na zdravstvene probleme otrok in mladostnikov, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Program konference se bo osredotočil na zmanjševanje oz. odpravljanje dejavnikov tveganja ter krepitev zdravja mlajše populacije, in bo potekal v sklopu petih vsebinskih področij – sekcij konference: (i) psihosocialno zdravje v otroštvu in v mladosti, (ii) prehrana otrok in mladostnikov, (iii) IKT rešitve in storitve za zdravje otrok in mladostnikov, (vi) otrok in mladostnik – okolje ter (v) gibalna (ne)aktivnost otrok in mladostnikov.

 

Dogodek bo potekal v konferenčnih prostorih Grand hotela Portorož.

 

Napovedujemo uveljavljena imena tujih in domačih strokovnjakov s področja preventive in promocije zdravja otrok in mladostnikov, ki bodo svoje prispevke predstavili v plenarnem in sekcijskem delu programa:

 

·         prof. dr. Jouni Tuomi, Univerza Tampere (TAMK), Finska,

·         doc. dr. Danijela Domljan, Univerza v Zagrebu, Hrvaška,

·         asist. dr. Karin Sernec, dr. med., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana,

·         Danilo Mencigar, mag. posl. in ekon. ved, Univerzitetni klinični center Ljubljana,

·         prof. dr. Branko Škof, Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport,

 

in mnoge druge vabljene predavatelje.

 

Rok za oddajo povzetka za aktivno udeležbo je 18. marec 2019.

 

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani konference www.healthconference.fvz.upr.si.

 

Hvaležni bomo, da novico o dogodku posredujete vašim sodelavcem, kolegom ter vsem projektnim in drugim poslovnim partnerjem doma in v tujini.

 

Za dodatne informacije smo na voljo na e-naslovu conference@fvz.upr.si.

 

………………………………………………………………………………………    

 

Dear Colleagues.

 

It is our great pleasure to inform you that University of Primorska, Faculty of Health Sciences, Slovenia is organizing 3rd Scientific and Professional International Conference “Health of Children and Adolescents”. The purpose of the Conference is to stress the actual health problems of children and adolescents, to present the latest studies in this field and new approaches used in practice. The program of the Conference will concentrate on eliminating risk factors and strengthening the health of the younger population. The Conference will be held in Portorož, Slovenia on 20 September, 2019. 

 

The conference will consist of different thematic sessions, where current issues and challenges in the field mentioned above will be presented: (i) psychosocial health in childhood and youth, (ii) nutrition of children and adolescents, (iii) information and communication technology (ICT) solutions and services for the health of children and youngsters, (iv) child and adolescent – environment and (v) physical (in)activity of children and youth.

 

The conference will feature renowned foreign and slovenian lecturers and experts, who will present their contributions within the plenary and session program:

 

·         Assoc. Prof. Jouni Tuomi, Tampere University of Applied Sciences (TAMK), Finland,

·         Assist. Prof. Danijela Domljan, University of Zagreb, Croatia,

·         Assoc. Prof. Branko Škof, University of Ljubljana Faculty of sport, Slovenia,

·         Assoc. Prof. Karin Sernec, University Psychiatric Clinic of Ljubljana, Slovenia,

·         Danilo Mencigar, RN, MSc, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia,

 

and many other invited speakers.

 

Please let us remind you about the Abstract DeadlineMarch 18, 2019.

 

More detailed information about the Conference are available on the Conference Website www.healthconference.fvz.upr.si/en.

 

For any further details please do not hesitate to contact us by e-mail: conference@fvz.upr.si.

 

We would be grateful if you could disseminate the news about The Conference to your colleagues and business partners at home and abroad.

 

With best regards / Vljudno vabljeni!

 

Assoc. Prof. Dr. Sc. / Izr. prof. dr.

Nejc Šarabon

Dean/ dekan

 

Univerza na Primorskem / University of Primorska

Fakulteta za vede o zdravju / Faculty of Health Sciences

Polje 42

SI-6310 Izola

Slovenija / Slovenia