Kavkler M, Košak Babuder M, Magajna L, Reid G, Viola S.G.

Učenci s specifičnimi učnimi težavami: Skriti primanjkljaji – skriti zakladi.

Ljubljana: Bravo Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami; 2007

V knjigi Učenci s specifičnimi učnimi težavami: skriti primanjkljaji – skriti zakladi so združeni prispevke različnih avtorjev iz različnih držav. Več na http://www.drustvo-bravo.si