Članki

Sporazumevanje ali komunikacija. Naš zbornik: glasilo Zveze društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, Ljubljana  2012; 2: 3-15.

Bregant T., Tomc Šavora P. Razvoj govora. Moj malček: revija za skrbne starše 2012; 4: 8-11.

Bregant T., Tomc Šavora P. Vloga odraslega pri razvoju govora. Moj malček: revija za skrbne starše 2012; 5: 18-20.

Bregant T. Govor in učenje v luči novejših nevroloških spoznanj. Kako otrok raziskuje, se uči in izraža: področje narave in jezika ter učenje učenja: zbornik prispevkov 2012; 25-35

Fekonja Peklaj U. Otrokova komunikacija z vrstniki in vzgojiteljico v simbolni igri. Simbolna igra v vrtcu 2012; 28-36,

Grgić K. Metajezikovno zavedanje otrok in vzgojiteljičina raba govora v vrtcu. Zbirka povzetkov 2012; Str. 7,

Marjanovič Umek L, Fekonja Peklaj  U, Sočan G, Komidar L. Novi slovenski pripomočki za ocenjevanje govora malčkov, otrok in mladostnikov. Zbirka povzetkov  2012; 5

Marjanovič Umek L. Simbolna igra : vloga v razvoju in učenju otrok. Simbolna igra v vrtcu 2012; 10-19

Marjanovič Umek L. Simbolno okolje kot podpora razvoju pismenosti. Kako otrok raziskuje, se uči in izraža : področje narave in jezika ter učenje učenja: zbornik prispevkov 2012; 10-24.

Zabukovec V.  E-učenje, značilnosti in izhodišča za uporabo v knjižnici. Šolska knjižnica 2012; 1: 4-11.