Vizjak Kure T.

Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika : priročnik z vajami in lestvice za spremljanje razvoja.

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; 2011.