Černe T.

Specifične učne težave otrok in mladostnikov. Prepoznavanje, razumevanje, pomoč.

(Obravnava otroka in mladostnika s specifično motnjo branja in pisanja).

Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše; 2002.