Logopedska terapija komunikacije in požiranja se v terciarnih ustanovah Republike Slovenije redno izvaja tudi v času razglašene epidemije COVID-19  (WHO je pandemijo razglasila 11.03.2020 in Republika Slovenija z dnem 12. 3. 2020 od 18.00 dalje.). Logopedski pristopi, predvsem na področju diagnostike in obravnave disfagije, predstavljajo visoko stopnjo tveganja za prenos virusa z bolnika na terapevta in obratno. V času zdravljenja ali rehabilitacije je logoped pogosto eden prvih zdravstvenih delavcev, ki vstopa v stik z bolnikom. V obravnavi disfagije je pri bolnikih zelo pogost kašelj, ki se pojavlja kot odziv na blage in večje težave s požiranjem. Za zaščito in zmanjševane možnosti prenosa okužbe s COVID-19 je pri logopedskem delu bolniki nujno upoštevanje spodnjih navodil in načel s katerimi zaščitimo sebe in bolnika ter zmanjšamo možnosti prenosa okužbe.

Prenesite SMERNICE LOGOPEDSKE OBRAVNAVE V ČASU COVID-19 VER 2 (verzija 2/2020).

Vabimo vas k sodelovanju za dopolnitev!

DLogS