Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Spoštovani!

V Uradnem listu RS št. 58/2019 (z dne 27.9.2019) je bila objavljena razlaga s strani Komisije za razlago kolektivnih pogodb, ki na primarni, sekundarni in terciarni ravni omogoča pravno podlago za pridobitev dodatnih dni dopusta iz naslova psihične obremenitve:

V 5. točki 36. člena opredeljen pojem bolnišnice razumemo kot raven izvajanja dejavnosti, in sicer na sekundarnem in terciarnem nivoju, zato letni dopust glede na psihične obremenitve letni dopust poveča za intenzivno delo v polnem delovnem času z duševno motenimi oziroma duševno prizadetimi osebami pripada zaposlenim pri vseh izvajalcih na primarni, sekundarni in terciarni ravni, ki opravljajo take storitve.

 

Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, sprejete na 79. seji dne 11. 6. 2019