Obveščamo vas, da je Vlada RS na dopisni seji dne 8.5.2020 izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. S tem Vlada RS ponovno uvaja izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, vendar pod posebnimi pogoji, in sicer:

  • z Odredbo o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (veljati začne 9.5.2020), se za izvajalce zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti določajo posebni pogoji za izvajanje zdravstvene obravnave z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
  • zdravstvena obravnava, ki vključuje vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve, se zagotovi le pacientom, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. Podrobnejša navodila za sprejem in obravnavo teh pacientov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti določi minister, pristojen za zdravje in jih objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.
  • Zdravstveni delavci, zdravstveni sodelavci in izvajalci zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti morajo pri izvajanju vseh zdravstvenih storitev upoštevati priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih na spletni strani objavi Nacionalni inštitut za javno zdravje, in mnenja razširjenega strokovnega kolegija za posamezno zdravstveno področje, ki jih potrdi minister.

Na osnovi priporočil NIJZ in v skladu s smernicami, ki jih je že pred časom pripravilo Ministrstvo za zdravje, bodo v naslednjem tednu še potekale organizacijske in prostorske priprave za ponovni zagon dela v OE Zdravstvena enota. Ponovna vzpostavitev delovanja ambulant je torej načrtovana za ponedeljek, 18.5.2020.