Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

Preko spodnje povezave lahko dostopate do pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2423/pravilnik-o-pripravnistvu-in-strokovnih-izpitih-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti