Specializacija iz klinične logopedije je nujni del izobrazbe logopeda, ki svoje storitve opravlja na kateremkoli zdravstvenem nivoju. Teoretični del, ki ga mora opraviti vsak specializant v sklopu specializacije in brez katerega specialistični izpit ni mogoč, pa se izvede vsakih 7 let. Zadnja takšna predavanja so bila izvedena v letu 2013, naslednja pa se bodo izvajala v letošnjem letu in sicer od oktobra 2020 do predvidoma januarja 2021.

Za vse logopede, ki so teoretični del že opravljali, velja pravilo, da je opravljen izpit po zaključku predavanj veljaven 7 let oziroma do naslednje izvedbe predavanj.
Za posameznike, ki so z izpitom zaključili teoretični del v letu 2013 torej velja, da je izpit veljaven do oktobra 2020. Če do takrat ne pričnejo s specializacijo iz klinične logopedije, morajo teoretični del opravljati ponovno.

Delodajalce, pri katerih so zaposleni logopedi, ki v program specializacije še niso vključeni, so pa teoretični del predavanj že opravili, pozivamo k temu, da logopede čim prej prijavijo na specializacijo, najkasneje do oktobra 2020. Če bodo s specializacijo pričeli kasneje, bodo teoretični del specializacije morali opravljati ponovno, kar občutno poveča finančni strošek delodajalca.

Klara Trpkova
Predsednica Društva logopedov Slovenije

Prof. dr. Irena Hočevar Boltežar
Koordinatorka programa specializacije klinične logopedije

 

Logopedi/-nje, ki bi delodajalcem rade predložile stališče DlogS, poziv najdete na tej povezavi: DOPIS ZA DELODAJALCE_ SPECIALIZACIJA TEORETIČNI DEL.