Žerovnik A.

Otroci s posebnimi potrebami.

Ljubljana: Družina; 2004

Knjiga obravnava problematiko otrok s posebnimi potrebami.