Omerza Z. Zdravko

Omerza – življenje in delo : ob stoletnici rojstva 1902-2002.

Ljubljana: Društvo Vilko Mazi; 2002