Spoštovani člani Društva logopedov Slovenije.

V imenu odbora za nacionalno sodelovanje vas obveščamo, da se je DlogS tudi v času trenutnih izrednih razmer izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID 19 aktivno odzval in poslal različne dopise na Ministrstvo za zdravje (MZ), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

  • Na MZ in NIJZ smo podali poziv, da se ponovno opozori direktorje zdravstvenih domov, da upoštevajo navodila Vlade RS glede ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID 19 in s tem v celoti zaščitijo delavce in paciente, njihovo zdravje in pravice.
  • Na MZ smo podali poziv k ustreznemu ravnanju v nastalih razmerah za področje opravljanja pripravništva logopedov. Predlagali smo podaljšanje pripravništva oz. zamrznitev do nadaljnjega glede na trenutno situacijo.
  • Na MZ in ZZZS smo poslali prošnjo za možnost obračunavanja logopedskih storitev izvedenih na daljavo glede na trenutne izredne razmere v Sloveniji.
  • Z ZZZS še naprej sodelujemo pri dopolnitvah šifranta logopedskih storitev 15.29 glede na novo sestavo članov tima v novo nastalih centrih (RA v CZO in CDZOM). Dopolnitve seznamov šifrantov storitev vseh članov tima se zaključujejo. Z ZZZS sodelujemo tudi pri prenovi logopedskih storitev šifranta 15.29.

 

Sabina Seme, DlogS