KAKO JE BITI JAZ?

Klemenc, A.

KAKO JE BITI JAZ?

Center Janeza Levca Ljubljana, 2012

Knjiga Kako je bit jaz na posrečen način celostno predstavlja problematiko Aspergerjevega sindroma (AS). Prvič so v eni knjigi zbrani tako osebna izpoved staršev in osebna izpoved otroka (z mnogo ilustracijami), kot tudi medicinska opredelitev in terapevtsko ovrednotenje doživljanja družine, ki se sooča s to motnjo.

LIBA LACA LAK

Levc, S.

LIBA LACA LAK

Ljubljana: samozaložba, 2014

V priročniku boste dobili odgovore na vprašanja, kot so:

Kako poteka razvoj govora pri otroku?
Kako lahko starši, vzgojitelji pomagate otroku do boljšega govora?
Katere so najpogostejše govorne in jezikovne motnje?
Kako ravnamo, če otrok jeclja?
Kdaj poiskati nasvet in pomoč logopeda?
Kako pri otroku razvijamo slušno pozornost in zakaj je tako pomembna?

JURETOVO LETO

Klemenc A., Jurišić B. D., Kompan E. K.

JURETOVO LETO

Center Janeza Levca Ljubljana, 2015

 

JECLJAM! SI MI KOS? – SEM SI KOS?

Podbrežnik V.

JECLJAM! SI MI KOS? – SEM SI KOS?

Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi, 2012

»Knjiga je namenjena osebam, ki jecljajo, staršem, svojcem, prijateljem, vzgojiteljem, učiteljem, študentom logopedije, logopedom in ostalim, ki jih zanima problematika govorno-jezikovne motnje jecljanje.«

OD JOKA DO PRVIH BESED

Skamlič N.

OD JOKA DO PRVIH BESED

Didakta, 2014

“Kako naj komuniciram z dojenčkom, da bo razvil ustrezne socialne veščine, razumel govor in sam začel govoriti? Ali je moj način komunikacije z njim dober, dovolj spodbuden? Ali se moj dojenček ustrezno govorno-jezikovno razvija?” To so vprašanja, na katera najdete odgovore v tej knjigi.”

Otroci s posebnimi potrebami.

Žerovnik A.

Otroci s posebnimi potrebami.

Ljubljana: Družina; 2004

Knjiga obravnava problematiko otrok s posebnimi potrebami.

Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja.

Žerdin T.

Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja.

Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše in Društvo Bravo; 2003.

Priročnik Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja, je namenjen učiteljem, staršem, specialnim pedagogom in drugim svetovalnim delavcem, v pomoč pri odpravljanju motenj v razvoju jezika, branja in pisanja. Avtorica v njem predstavlja številne informacije, ter pristope, načine in konkretne vaje, ki jih je razvila pri svojem dolgoletnem delu v Svetovalnem centru z otroki z učnimi težavami.
Več na http://www.drustvo-bravo.si

Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom

Wilken E.

Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom : z izčrpnim prikazom KPK sistema – s kretnjami podprte komunikacije.

Ljubljana: Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje: Pedagoška fakulteta; 2012

Nekaj v prijateljsko pomoč. Vodnik za starše otrok z disleksijo.

Reid, Gavin.

Nekaj v prijateljsko pomoč. Vodnik za starše otrok z disleksijo.

Ljubljana: Bravo Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami; 2002.

Knjiga vsebuje informacije o disleksiji, o diagnostiki in priporočljivih oblikah pomoči. Avtor opisuje katera gradiva so najustreznejša in katere vrste učnih strategij koristijo mlademu človeku z disleksijo.
Več na http://www.drustvo-bravo.si

Glasovi v gibanju in igri: igrice za razvijanje glasov, ozvenjanje in slušno razlikovanje.

Lesjak Skrt B.

Glasovi v gibanju in igri: igrice za razvijanje glasov, ozvenjanje in slušno razlikovanje.

Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami; 2008

Vaje, zbrane v priročniku, so namenjene preprečevanju, zmanjševanju in odpravljanje težav otrok, ki so rizični za nastanek specifičnih učnih težav. Primerne so predvsem za predšolske otroke in otroke v prvih razredih osnovne šole. Več na http://www.drustvo-bravo.si

Učenci s specifičnimi učnimi težavami: Skriti primanjkljaji – skriti zakladi.

Kavkler M, Košak Babuder M, Magajna L, Reid G, Viola S.G.

Učenci s specifičnimi učnimi težavami: Skriti primanjkljaji – skriti zakladi.

Ljubljana: Bravo Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami; 2007

V knjigi Učenci s specifičnimi učnimi težavami: skriti primanjkljaji – skriti zakladi so združeni prispevke različnih avtorjev iz različnih držav. Več na http://www.drustvo-bravo.si

Dar disleksije.

Davis R. D, Braun E. M.

Dar disleksije.

Ljubljana: V.B.Z.; 2008.

Knjiga na jasen način predstavi motnjo disleksije oziroma dar, kot jo avtor sam imenuje. Priporočljiva je za vse strokovne delavce, učitelje in starše. Napisana je v preprosti pisavi, brez deljenja besed na koncu vrstic, z veliki črkami in še več slikovnega gradiva, ki omogoča lažje branje vsem osebam z disleksijo.


OSTALE KNJIGE

 • Bavčar H, Lavrenčič A. MOS, vaje motorike, orientacije in smeri. Ajdovščina: Osnovna šola; 1995
 • Brezlan A, Kovačec  B, Novak  A. Osebnost mojega kraja : Marija Martič. Celje: Osnovna šola Glazija; 1998
 • Fajfar K. Pridobivajmo – izgovarjajmo glasove: didaktični komplet.  Nova Gorica: Educa; 1996
 • Globačnik  B. Ocena artikulacije govora.  Ljubljana: Center Kontura; 1999
 • Istenič  W, Podbrežnik V, Čepeljnik  J, Ribnikar-Kastelic  N. Dnevnik. 1. stopnja: zvezek št. —.  Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport; 1994
 • Istenič  W., Podbrežnik V., Čepeljnik  J. in Ribnikar-Kastelic N. Dnevnik. 2 . stopnja: zvezek št. —. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport; 1994
 • Istenič  W., Podbrežnik V., Čepeljnik  J. in Ribnikar-Kastelic N. Dnevnik. 3 . stopnja: zvezek št. —. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport; 1994
 • Jakopič B. Društvo Vilko Mazi. Ljubljana: Društvo Vilko Mazi: ZUSGM; 1993
 • Jakopič B. Društvo Vilko Mazi: 1987-2003. Ljubljana:  Društvo Vilko Mazi: Zavod za gluhe in naglušne; 2003
 • Jakopič B. Razvojna pot slovenske logopedije : (poskus orisa logopedske dejavnosti na Slovenskem) Ljubljana 1985
 • Jakopič B. Vilko Mazi: slovenski logoped, planinec in kulturni delavec : (ob stoletnici njegovega rojstva). Ljubljana: ZUSGP; 1988
 • Jakopič B. Zdravko Omerza: slovenski surdopedagog, praktični fonetik in logoped : ob devetdesetletnici rojstva. Ljubljana: Zavod za usposabljanje slušno in govorno prizadetih: Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami “Vilko Mazi”;  1992
 • Kogovšek I. Od glasov do besed in govora. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport; 1993
 • Mazi V.  Govorne motnje s posebnim ozirom na jecanje: roditeljem, vzgojiteljem in odraslim oškodovancem govora v pouk in ravnanje. Ljubljana: samozal.; 1935
 • Omerza  Z. Logopedija. Ljubljana: Državna založba Slovenije; 1959
 • Omerza Z. Zdravko Omerza – življenje in delo : ob stoletnici rojstva 1902-2002. Ljubljana: Društvo Vilko Mazi; 2002
 • Švara N.  Bralni listi: [priročnik za logopede].Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; 1996
 • Vizjak Kure T. Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika : priročnik z vajami in lestvice za spremljanje razvoja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; 2011
 • Wilken E. Jezikovno spodbujanje otrok z Downovim sindromom : z izčrpnim prikazom KPK sistema – s kretnjami  podprte komunikacije. Ljubljana: Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje: Pedagoška fakulteta; 2012
 • Žerdin T. Branje in pisanje. Kako prepoznavamo motnje in kako jih odpravljamo. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše in Društvo Bravo; 1990
 • Žerdin T. Ringa ringa raja… Gibalno-grafične vaje. Ljubljana: Mladinska knjiga; 1996
 • Žnidarič D. Otrokov govor. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport; 1993
 • Kavkler, M, Košak Babuder M, Magajna L, Reid G, Viola S.G. Učenci s specifičnimi učnimi težavami: Skriti primanjkljaji – skriti zakladi. Ljubljana: Bravo Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami; 2007
 • Koncept dela. Učne težave v osnovni šoli.Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Urad za razvoj šolstva;2005
 • Černe T.Specifične učne težave otrok in mladostnikov. Prepoznavanje, razumevanje, pomoč. (Obravnava otroka in mladostnika s specifično motnjo branja in pisanja). Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše; 2002
 • Keršič J, Steiner M. Logopedski priročnik »Olajšamo delo otroku in sebe« 1. Komplet S, Š. Ljubljana: Hekure; 2000
 • Davis R. D, Braun E. M. Dar disleksije. Ljubljana: V.B.Z.; 2008