NOVI PRAVILNIK o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

Ministrstvo za zdravje obvešča, da je bil dne 6. 7. 2018 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 47/2018 objavljen Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, tj. 7.7.2018,  posledično se je glede na določbo 36. člena pravilnika navedenega dne prenehal uporabljati do sedaj veljaven Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09, 107/10 – ZPPKZ, 42/12, 14/15, 40/17 – ZZdrS-F in 64/17 – ZZDej-K).

Povezava:  
https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018047.pdf