Reid, Gavin.

Nekaj v prijateljsko pomoč. Vodnik za starše otrok z disleksijo.

Ljubljana: Bravo Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami; 2002.

Knjiga vsebuje informacije o disleksiji, o diagnostiki in priporočljivih oblikah pomoči. Avtor opisuje katera gradiva so najustreznejša in katere vrste učnih strategij koristijo mlademu človeku z disleksijo.
Več na http://www.drustvo-bravo.si