Ozaveščanje o jecljanju – video posnetka

Sekcija za motnje fluentnosti Društva logopedov Slovenije je pripravila video posnetka, namenjena ozaveščanju o jecljanju. O kljunčku, ki je premagal strah in rešil prijatelje Kratek izobraževalni film je namenjen ozaveščanju predšolskih otrok in otrok prve triade OŠ.... read more

Kdaj k logopedu

Pregled razvoja govora in kdaj k logopedu Preglednica prikazuje povprečno starost, v kateri večina otrok določeno jezikovno spretnost obvlada. Lestvica je le orientacijska in še zdaleč ne zajema vseh veščin, ki jih otrok v določeni starosti zna. Navadno otrok obvlada... read more

Kaj je brbotanje

O brbotanju govorimo takrat, ko ima oseba težave s posredovanjem sporočila sogovorniku na jasen in/ali jedrnat način. Poslušalci osebe z brbotanjem pogosto težko razumejo, kar pripišejo njihovi hitrosti govora, jasnosti in/ali organizaciji sporočila. Čeprav je za... read more

Kaj je jecljanje

O jecljanju govorimo takrat, kadar govor ne teče tekoče. Pojavlja se lahko v različnih oblikah: ponavljanje celih besed (danes, danes je …), ponavljanje delov besed (ma, ma, ma mama), ponavljanje glasov (a, a,a,ati), podaljševanje glasov (sssssonce), blokade,... read more

Bolniki z afazijo/disfazijo

Kako pomagamo bolniku z afazijo oz. disfazijo pri sporazumevanju? Bolnikove težave pri govorjenju so zelo različne. Nekateri ne spravijo iz sebe besede. Drugim se tu in tam zatakne in ne najdejo primerne besede. Našteli bomo nekaj možnosti, kako bolniku omogočiti, da... read more

Nasveti za ohranitev glasu

Nasveti za ohranitev zdravega glasu: popolnoma se izogibajte tobaku, izogibajte se uživanju kofeina in alkohola, dnevno popijte 8 – 10 kozarcev vode, spoznajte svoje slabe glasovne navade in ukrepajte, pojdite na glasovne vaje, po posvetu z zdravnikom omejite... read more