Sporočamo vam, da smo logopedi in logopedinje na Centru za psihodiagnostična sredstva pridobili dovoljenje za uporabo Lestvic splošnega govornega razvoja LSGR-LJ. Do sedaj profil logopeda ni bil med predvidenimi uporabniki, v preteklem tednu pa smo s pomočjo direktorice CPS Dušice Boben od avtorice pridobili soglasje. Lestvice splošnega govornega razvoja LSGR-LJ lahko od sedaj naprej uporabljajo tudi specializanti in specialisti klinične logopedije.

Povezava do diagnostičnega testa: https://www.center-pds.si/Katalogtestov/Razvojnipreizkusi/Lestvicesplo%C5%A1negagovornegarazvoja-LJ-LSGR-L.aspx