Podbrežnik V.

JECLJAM! SI MI KOS? – SEM SI KOS?

Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi, 2012

»Knjiga je namenjena osebam, ki jecljajo, staršem, svojcem, prijateljem, vzgojiteljem, učiteljem, študentom logopedije, logopedom in ostalim, ki jih zanima problematika govorno-jezikovne motnje jecljanje.«