Jakopič B. Vilko Mazi. Ljubljana: Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi; 2007

Jakopič B. Društvo Vilko Mazi: 1987-2003. Ljubljana: Društvo Vilko Mazi: Zavod za gluhe in naglušne; 2003