IZVOLJENI ČLANI V ODBORE DRUŠTVA LOGOPEDOV SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2020 – 2024


Člani DlogS so na Občnem zboru društva dne, 6. 3. 2020 izvolili naslednje člane v organe Dlogs za mandatno obdobje 2020 – 2024

IZVOLJENI ČLANI V ODBORE DRUŠTVA LOGOPEDOV SLOVENIJE

ZA OBDOBJE 2020 – 2024

PREDSEDNIK

Klara Trpkova, spec. klin. log.

PODPREDSEDNIK 

Tamara Vidakovič, spec. klin. log.

GLAVNI TAJNIK

Tina Pogorelčnik, mag. prof. logop. in surdoped.

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Nada Žemva, spec. klin. log.

Ilka Zupanič Dougan, spec. klin. log.

Renata Keček, mag. logopedije

 

STROKOVNI SVET

Maja Ugrin, spec. klin. log.

Patricija Širca Ule, specializant klin. log.

Maja Štebih, specializant klin. log.

Nataša Prebil, spec. klin. log.

Anita Požin, prof. spec. in rehab. ped.

 

NADZORNI ODBOR

Mladen Jeličić, spec. klin. log.

Valerija Marolt, spec. klin. log.

Romana Merše, spec, klin. log.

 

ODBOR ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Barbara Vogrinčič, specializant klin. log.

asist. dr. Jerneja Novšak Brce, prof. def. za osebe z motnjami sluha in govora

dr. Tanja Kocjančič Antolik

 

ODBOR ZA NACIONALNO SODELOVANJE

Sabina Seme, prof. def., logoped

mag. Barbara Penko, prof. def., logoped

Tjaša Klavs, prof. def., logoped


Portorož, 6. marec 2020