Društvo Bravo

BRAVO – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami

Naslov: Gotska 18 (Svetovalni center Ljubljana), 1000 Ljubljana

Spletni naslov: www.drustvo-bravo.si

Namen in dejavnosti društva

Glavni namen društva je pomagati otrokom in mladostnikom (učencem, dijakom, študentom) s specifičnimi učnimi težavami tako, da nudi oporo staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem, da bodo:

  • ustvarili optimalne pogoje za izobraževanje otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,
  • organizirali in spodbujali dejavnosti, ki omogočajo optimalni intelektualni, emocionalni in socialni razvoj otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,
  • pospeševali razvoj instrumentov za preverjanje sposobnosti, spretnosti in veščin ter razvoj terapevtskih oblik dela z otroki in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami,
  • pomagali uresničevati zakonsko določene pravice na področju specifičnih učnih težav.

Pedagoška fakulteta Ljubljana

Naslov: Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Spletni naslov: https://www.pef.uni-lj.si/ 

Poslanstvo

Poslanstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani je izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev za področje vzgoje in izobraževanja. Usposabljajo vse vrste strokovnjakov, od vzgojiteljev predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka, ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, do profesorjev, ki so strokovnjaki za poučevanje dveh predmetov ali področij v osnovni, pa tudi v nekaterih srednjih šolah.

Narodna in univerzitetna knjižnica

Naslov: Plečnikova zgradba na Turjaški ulici 1, Ljubljana
Spletni naslov: http://www.nuk.uni-lj.si/

Narodna in univerzitetna knjižnica zbira, obdeluje, hrani, varuje in ohranja pisno kulturno in znanstveno dediščino slovenskega naroda. NUK je slovenska nacionalna knjižnica, univerzitetna knjižnica Univerze v Ljubljani, center za razvoj slovenskih knjižnic in osrednja znanstvena knjižnica v Sloveniji. Je nosilec gradnje in razvoja Digitalne knjižnice Slovenije ter nacionalni agregator e-vsebin s področja kulture.