V. KONGRES LOGOPEDOV SLOVENIJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO, MARIBOR

SREČANJE ŠTUDENTOV LOGOPEDIJE IN SURDOPEDAGOGIKE


Evropski dan logopedije 2017, Maribor

3. kongres logopedov, Portorož 2011


11. srečanje uporabnikov PINK