OBČNI ZBOR DLOGS IN OBELEŽITEV EVROPSKEGA DNEVA LOGOPEDIJE

LJUBLJANA, 6.3.2019

V. KONGRES LOGOPEDOV SLOVENIJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO, MARIBORSREČANJE ŠTUDENTOV LOGOPEDIJE IN SURDOPEDAGOGIKE

Evropski dan logopedije 2017, Maribor


3. kongres logopedov, Portorož 2011

11. srečanje uporabnikov PINK