Evropski dan logopedije 2018

Tema letošnjega EDL (6. 3. 2018) je Nadomestna in dopolnilna komunikacija. Ta dan bomo letos obeležili v sklopu prvega dneva V. kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo, 8. 3. 2018 v hotelu Habakuk v Mariboru. Informacijo o NDK lahko s plakatom obesite na vidna mesta; oglasne deske na inštitucijah kjer ste zaposleni, informacijskih točkah v posameznih regijah oziroma medijih, če imate to možnost.