VODSTVO DRUŠTVA

Na Občnem zboru DlogS, dne 6. marca 2020 v Portorožu, so bili v organe DlogS za obdobje štirih let
izvoljeni naslednji člani društva:

PREDSEDNIK

Klara Trpkova, spec. klin. log.

PODPREDSEDNIK

Tamara Vidakovič, spec. klin. log.

GLAVNI TAJNIK

Tina Pogorelčnik, mag. prof. logop. in surdoped.

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Nada Žemva, spec. klin. log.

Ilka Zupanič Dougan, spec. klin. log.

Renata Keček, mag. logopedije

STROKOVNI SVET

Maja Ugrin, spec. klin. log.

Patricija Širca Ule, specializant klin. log.

Maja Štebih, specializant klin. log.

Nataša Prebil, spec. klin. log.

Anita Požin, prof. spec. in rehab. ped.

 

NADZORNI ODBOR

Mladen Jeličić, spec. klin. log.

Valerija Marolt, spec. klin. log.

Romana Merše, spec, klin. log.

ODBOR ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Barbara Vogrinčič, specializant klin. log.

asist. dr. Jerneja Novšak Brce, prof. def. za osebe z motnjami sluha in govora

dr. Tanja Kocjančič Antolik

 

ODBOR ZA NACIONALNO SODELOVANJE

Sabina Seme, prof. def., logoped

mag. Barbara Penko, prof. def., logoped

Tjaša Klavs, prof. def., logoped