VODSTVO DRUŠTVA

Na Občnem zboru DlogS 4. marca 2016 v Ajdovščini so bili v organe DlogS – a za obdobje od 6. marca 2016 do 6. marca 2020 izvoljeni naslednji člani društva:

PREDSEDNIK:
Sabina Seme, prof. def., logoped

PODPREDSEDNIK:
mag. Barbara Penko, prof. def., logoped

GLAVNI TAJNIK:
Tjaša Klavs, prof. def., logoped

ČASTNO RAZSODIŠČE:
Ilka Zupanič Dougan, spec. klinične logopedije
mag. Mladen Jeličić, spec. klinične logopedije
Nives Skamlič, prof. def., logoped

STROKOVNI SVET:
Predsednik:
Anita Kastelic, spec. klinične logopedije

Romana Merše, spec. klinične logopedije
Klara Trpkov, spec. klinične logopedije
Maja Ugrin, spec. klinične logopedije
Tamara Vidakovič, spec. klinične logopedije

NADZORNI ODBOR:
Predsednik:
Irma Plevnik, prof. def., logoped

Mateja Drljepan, prof. def., logoped
Danijela Srpan, prof. def., logoped

ODBOR ZA MEDNARODNO SODELOVANJE:
Katja Bucik, prof. def., logoped
dr. Mateja Gačnik, prof. def., logoped
Katja Globevnik, prof. def., logoped