Mednarodno sodelovanje

Glavna naloga DlogS (Društva logopedov Slovenije) na področju mednarodnega sodelovanja je:

 • zastopanje slovenske logopedije v tujini,
 • vključevanje v aktivnosti CPLOL (Stalni komite govornih in jezikovnih terapevtov – logopedov držav članic Evropske unije) in IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics) ter
 • vodenje mednarodnih projektov tako na strokovnem kot izobraževalnem področju.

Koordinacija mednarodnega sodelovanja poteka preko našega odbora za mednarodno sodelovanje.

Odbor za mednarodno sodelovanje

Odbor za mednarodno sodelovanje sodeluje pri aktivnostih CPLOL in IALP.

Predsednica odbora je Katja Bucik.


Društvo logopedov Slovenije – DlogS je bilo 7. maja 2005 sprejeto v Stalni komite govornih in jezikovnih terapevtov – logopedov držav članic Evropske unije – CPLOL kot aktivni in enakopravni član združenja.

Glavni cilji in smotri CPLOL so:

 1. da zastopa člane profesionalne organizacije v evropskih, političnih, parlamentarnih in upravnih organih,
 2. da med državami članicami EU pospešuje:
  • svobodo gibanja in pravico članov, da v EU delajo v svojem poklicu,
  • koordinacijo pogojev za izvajanje govorne in jezikovne terapije,
  • enakovrednost kvalifikacij,
  • uskladitev zakonodaje, ki je povezana s tem področjem,
  • izmenjavo znanstvenih ugotovitev in raziskav na področju logopedije,
  • uskladitev standardov in kakovosti začetnega in nadaljnjega izobraževanja.
 3. preučevanje pravilnikov in odločb EU, ki zadeva logopedijo in predložitev projektov in predlogov,
 4. spodbujanje srečanj s komiteji EU, ki zastopajo druge poklice, s skupinami logopedov,
 5. pomoč članicam združenja, kadar predlogi predstavljajo skupne interese,
 6. organizacija evropskih znanstvenih kongresov za logopede,
 7. objavljanje znanstvenih in strokovnih dnevnikov ali kakršnegakoli gradiva v skladu s poslanstvom CPLOL in interesi logopedije,
 8. vzpostavljanje stikov s strokovnimi in znanstvenimi organizacijami logopedov po svetu,
 9. preučevanje in objava kakršnegakoli dokumenta, ki se navezuje na evropsko govorno in jezikovno terapijo – logopedijo,
 10. zagotavljanje strokovnega svetovanja logopedov vsem političnim, parlamentarnim in administrativnim organom ali katerikoli zvezi, ki bi to želela,
 11. olajšati razvoj poklica logoped z ustreznim izobraževanjem, pogajanjem in sprejemanjem novih članov.

Vsaka država je v CPLOL zastopana z dvema delegatoma iz svojega društva logopedov.

Koristne povezave:

 

 

Vključitev DlogS med pridružene članice International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP)

V letu 2009 nas je predsednica IALP Mara Behlau povabila k pristopu med pridružene članice. Na podlagi sklepa občnega zbora 5.marca 2010 smo izpeljali potrebne aktivnosti za pristop DlogS med pridružene člane International Association of Logopedics and Phoniatric (IALP).

Upravni odbor IALP je z glasovanjem sprejel odločitev in 27.7. 2010 smo dobili obvestilo o imenovanju DlogS med pridružene članice.

Na 28. IALP kongresu v Atenah, ki je bil od 22. do 26. avgusta 2010, so društvo uradno sprejeli v skupino 55 držav, ki so pridruženi člani IALP. V času kongresa je bil poseben dan za predstavitev posameznih članic in takrat smo predstavili poster o delovanju DlogS.

Več informacij o delovanju IALP in koristih, ki jih prinaša pridruženo članstvo najdete na ialp.info.