Društvo DlogS

Predstavitev, podatki in kontakt

Društvo logopedov Slovenije je prostovoljno, samostojno in strokovno združenje logopedov v Republiki Sloveniji. Društvo je nevladno, nepridobitno in nestrankarsko združenje, ki povezuje člane s področij znanosti, zdravstva, izobraževanja, socialnega varstva ipd.

Osnovni namen društva je strokovno združevanje logopedov, skladno s cilji in nameni, opredeljenimi v statutu Društva logopedov Slovenije. Ključni cilj delovanja društva je prenos strokovnih spoznanj in sodobne logopedske doktrine slovenskim logopedom.

Skrajšano ime društva je DlogS.

Sedež:

Center za sluh in govor Maribor
Vinarska ulica 6
2000 Maribor

Podatki:

Davčna številka: 14815427
TRR NKBM, številka: 04515-0001089624

Kontakt:

info@dlogs.si