Razvojna pot slovenske logopedije

Potrebe po logopedskem delu so se pojavile ob začetku delovanja zavodov za slušno prizadete otroke, predvsem z odprtjem osrednjega slovenskega zavoda – gluhonemnice v Ljubljani leta 1900. Dolgoletni ravnatelj Fran Grm je vse svoje življenje posvetil proučevanju... read more

Pravilnik o podeljevanju priznanja

 Na podlagi 35. člena Statuta Društva logopedov Slovenije je Izvršni odbor Društva logopedov na svoji  11. seji, dne 27. 2. 2014 sprejel   PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJA     Vsebina pravilnika  1.člen   Ta pravilnik določa pogoje in postopek za... read more

Statut

Na podlagi 8. in 9. Člena Zakona o društvih (Ur. list RS 60/95, 89/99) so ustanovitelji na ustanovnem zboru Društva logopedov Slovenije na svoji seji, dne 20.05.2004 sprejeli sklep o ustanovitvi in naslednji S T A T U T DRUŠTVA LOGOPEDOV SLOVENIJE   Splošne... read more

Etični kodeks

ETIČNI KODEKS IN STROKOVNI STANDARDI LOGOPEDOV SLOVENIJE 1995 Avtorici: Branka Prosnik, prof. def. logoped, Nives Marušič, dipl. logoped Prepisala in oblikovala: Ana Bajc, prof. def. logoped, glavna tajnica DlogS; Vipava, februar 2006 1. Strokovni okvir 2. Etična... read more