Razvojna pot slovenske logopedije

Potrebe po logopedskem delu so se pojavile ob začetku delovanja zavodov za slušno prizadete otroke, predvsem z odprtjem osrednjega slovenskega zavoda – gluhonemnice v Ljubljani leta 1900. Dolgoletni ravnatelj Fran Grm je vse svoje življenje posvetil proučevanju... read more

Pravilnik o podeljevanju priznanja

 Na podlagi 35. člena Statuta Društva logopedov Slovenije je Izvršni odbor Društva logopedov na svoji  11. seji, dne 27. 2. 2014 sprejel   PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJA     Vsebina pravilnika  1.člen   Ta pravilnik določa pogoje in postopek za... read more

Statut

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2) je občni zbor Društva logopedov Slovenije, dne 06. 03. 2019, sprejel S T A T U T DRUŠTVA LOGOPEDOV SLOVENIJE   Splošne določbe     I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Društvo logopedov Slovenije (v... read more

Etični kodeks

ETIČNI KODEKS IN STROKOVNI STANDARDI LOGOPEDOV SLOVENIJE 1995 Avtorici: Branka Prosnik, prof. def. logoped, Nives Marušič, dipl. logoped Prepisala in oblikovala: Ana Bajc, prof. def. logoped, glavna tajnica DlogS; Vipava, februar 2006 1. Strokovni okvir 2. Etična... read more