Sekcija za zgodnjo obravnavo

Sekcija za zgodnjo obravnavo deluje v okviru Društva logopedov Slovenije od 6.3.2015. V sekcijo se združujemo logopedi, ki se pri svoje delu srečujemo z otroki v njihovem najzgodnejšem obdobju (0-3).

Temeljni cilji našega delovanja so:

  • povezovati logopedinje, ki se ukvarjajo z zgodnjo obravnavo otrok (0-3)
  • izmenjati  izkušnje, se seznaniti  z novostmi in izobraževanji na področju zgodnje obravnave

  • prispevati k razvoju stroke,

    preventivno delovati

  • poenotiti diagnostični material
  • se interdisciplinarno povezovati
  • ozavestiti  javnost o pomenu in pravici do zgodnje obravnave

Sekcija trenutno ne deluje.