Sekcija za nevrogene motnje in motnje požiranja

Sekcija za nevrogene motnje komunikacije in motnje požiranja deluje od 7. Aprila 2011. Predstavlja prostovoljno sodelovanje članov Društva logopedov Slovenije, ki se ukvarjamo z motnjami komunikacije in požiranja odraslih oseb nastalimi zaradi bolezni ali poškodb možganov. Združila nas je potreba po strokovnem sodelovanju, povezovanju in odgovornost do našega dela.

Temeljni cilji sekcije so:

  • povezovanje članov DlogS, ki se ukvarjajo nevrogenimi motnjami komunikacije in motnjami požiranja odraslih oseb,
  • adaptacija in standardizacija obstoječih, tujih diagnostičnih materialov za ocenjevanje pridobljenih motenj komunikacije in motenj požiranja za slovensko populacijo,
  • spremljanje in izvajanje strokovnih standardov in novosti v klinični praksi,
  • interdisciplinarno strokovno sodelovanje na področju rehabilitacije nevrogenih motenj komunikacije in motenj požiranja odraslih oseb,
  • spremljanje strokovne literature, izobraževanj, strokovnih srečanj

Čeprav so naši cilji sedaj usmerjeni predvsem v postavljanje enotnih standardov naše klinične prakse si v prihodnosti želimo naše delovanje razširiti tudi na osveščanje in izobraževanje o nevrogenih motnjah komunikacije in motnjah požiranja ne samo strokovnega kadra, bolnikov in svojcev temveč tudi širše javnosti.

Predsednica sekcije: Klara Trpkov

Dejavnosti

  • Priredba in validacija testne baterije BDAE 2 za slovensko populacijo.

BDAE (Boston Diagnostic Aphasia Examination) je nevropsihološka testna baterija namenjena odkrivanju in opredeljevanju jezikovnih motenj, ki nastanejo zaradi organske disfunkcije možganov.

Naša sekcija se je odločila za priredbo in validacijo druge izdaje BDAE čeprav je trenutno možno dobiti že tretjo izdajo, ki je usmerjena v podrobnejšo oceno lingvističnih motenj oseb z afazijo.

Kljub dejstvu, da je na tržišču možno dobiti vrsto bolj ali manj uveljavljenih testnih baterij za oceno afazičnih motenj, ostaja BDAE eden najbolj uporabljenih in najpogosteje citiranih testov v logopedski, psihološki in medicinski stroki.


Splošne informacije

Nevrogene motnje komunikacije in motnje požiranja lahko nastanejo zaradi različnih možganskih bolezni ali poškodb. Prizadetost komunikacijskih veščin se lahko kaže kot zmanjšana sposobnost razumevanja in/ali uporaba govora in jezika, motnje branja, pisanja ali računanja.

Motnje požiranja (disfagija) lahko nastanejo zaradi cele vrste različnih nevroloških bolezni in lahko resno ogrožajo bolnikovo zdravje. Ker so za nemoteno žvečenje in požiranje odgovorne tiste anatomske strukture, ki sodelujejo pri tvorjenju glasu in govora, smo logopedi vključeni tudi v oceno in obravnavo orofaringalnih disfagij.

Kje najdemo pomoč?

Odrasle osebe z nevrogenimi motnjami komunikacije in motnjami požiranja, nastalimi zaradi možganske kapi, nezgodne poškodbe možganov ali drugih nevroloških bolezni, lahko logopedsko pomoč poiščejo na:

  • Nevrološki kliniki UKC Ljubljana,
  • oddelku za nevrološke bolezni ali Oddelku za nevrokirurgijo UKC Maribor,
  • URI Soča,
  • oddelku za invalidno mladino Stara Gora (Splošna bolnišnica«Dr. Franca Derganca« Nova Gorica).

Z motnjami komunikacije in požiranja odraslih oseb pa se ukvarjajo tudi logopedi Centra za korekcijo sluha in govora Portorož in ZD Ravne na Koroškem.

Koristne povezave:

National Aphasia Association

National Institute of Neurological Disorders and Stroke

National Institute of Deafness and other Communication Disorders