Sekcija za motnje fluentnosti

Sekcija za motnje fluentnosti deluje v okviru Društva logopedov Slovenije od 6. marca 2011. V sekciji se združujemo logopedi Slovenije, ki svojo strokovnost usmerjamo na področju različnih motenj fluentnosti.

Temeljni cilji našega delovanja so:

 • povezovanje logopedinj, ki se ukvarjamo z motnjami fluentnosti,
 • izmenjava izkušenj,
 • razvoj stroke,
 • preventivno delovanje,
 • pomoč ljudem, ki jecljajo ali brbotajo,
 • ozaveščanje javnosti.

Predsednica sekcije: dr. Mateja Gačnik

 

Članice Sekcije:

Tea Blažič
Irena Brecelj
Nuša Brumec
Irena Dornik
Mateja Gačnik
Gabrijela Kodre
Nina Kotolenko
Lidija Križnar
Janja Kralj
Simona Levc
Jerneja Novšak Brce
Branka Podboj
Maja Štebih
Mojca Štucin
Tjaša Zdovc
Ilka Zupanič Dougan

Dejavnosti

 • sledenje novim doktrinam,
 • usklajevanje diagnostičnega materiala,
 • uporaba že uveljavljenih in sodobnih terapevtskih pristopov,
 • priprava terminološkega slovarja,
 • priprava predstavitvenega posnetka na spletni strani,
 • priprava zloženk,
 • pisanje člankov.