Sekcija logopedov zdravstvenih domov Slovenije

Sekcija logopedov zdravstvenih domov Slovenije deluje v okviru Društva logopedov Slovenije od 6. 3. 2019. V sekcijo se združujemo logopedi, ki delujemo na primarnem nivoju v zdravstvu, v Razvojnih ambulantah centrov za zgodnjo obravnavo, v Centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov in v Dispanzerjih za mentalno zdravje. Glede na dogodke, ki potekajo od sprejetja Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja od leta 2018 do leta 2028 so naši temeljni cilji delovanja:

  • povezovati logopedinje, ki delujejo na primarnem nivoju,
  • izmenjati  izkušnje, se seznaniti  z novostmi in izobraževanji na področju obravnav z otroki in mladostniki,
  • prispevati k razvoju stroke,
  • preventivno delovati,
  • poenotiti diagnostični material,
  • se interdisciplinarno povezovati,
  • ozavestiti  javnost o pomenu in pravici do logopedske obravnave.

 

Predsednica sekcije: Anita Požin