Komisija za preventivo

V oktobru leta 2006 se je oblikovala Komisija za preventivo s ciljem oblikovanja pripomočka za sistematični preventivni logopedski pregled petletnih otrok.

Članice skupine:

  • Urša Dular Kolar,
  • Mateja Gačnik,
  • Damjana Kogovšek,
  • Lilijana Oberžan,
  • Martina Ozbič,
  • Nives Skamlič,
  • Uršula Pintar,
  • Mirjam Štok.

Dejavnosti:

Skupina je pripravila prvi slovenski presejalni test – Preventivni logopedski pregled petletnega otroka (PLP-5).