Delovna skupina logopedov severovzhodne Slovenije

Delovna skupina logopedov severovzhodne Slovenije vključuje logopedinje in logopede, ki izvajajo logopedsko dejavnost v Zdravstvenih domovih, šolah, vrtcih in ambulantah vseh občin, ki se nahajajo na področju Štajerske in Prekmurja.

Cilji delovne skupine so:

  • strokovno povezovanje in podpiranje,
  • izmenjava izkušenj,
  • projektne aktivnosti,
  • izobraževanje in informiranje o novostih s področja logopedije,
  • informiranje o delovanju DlogS.

Delovna skupina trenutno ne deluje.