Delovna skupina logopedov severno Primorske

Delovna skupina logopedov severne Primorske vključuje logopedinje:

 • od Vipave,
 • preko Stare Gore in
 • Nove Gorice
 • do Bovca.

Zaposlene so v vrtcu, osnovni šoli, zavodu za usposabljanje, zdravstvenem domu in bolnišnici.

Cilji delovne skupine so:

 • povezovanje in podpiranje,
 • izmenjava izkušenj,
 • izobraževanje,
 • informiranje o delovanju DlogS,
 • informiranje o novostih s področja logopedije.

Delovno skupino vodi predsednica, ki je tudi članica odbora za mednarodno sodelovanje.
Predsednica: Katja Bucik

 

Dejavnosti

 • sestanki delovne skupine združujejo logopedinje celotne regije v medsebojno izmenjavanje izkušenj, strokovno izpopolnjevanje, informiranje o tekočem dogajanju DlogS in novostih s področja logopedske stroke, reševanje aktualne logopedske problematike
 • organizacija strokovnih predavanj in delavnic in sodelovanje na evropskem dnevu logopedije