Delovna skupina logopedov južne Primorske

Delovna skupina logopedov južne Primorske vključuje logopedinje, ki izvajajo logopedsko dejavnost v okviru Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Logopedinje nudijo logopedske storitve za osebe vseh starosti, iz občin:

 • Postojna,
 • Pivka,
 • Ilirska Bistrica,
 • Komen,
 • Sežana,
 • Divača,
 • Hrpelje-Kozina,
 • Koper,
 • Izola in
 • Piran.

Cilji delovne skupine so:

 • strokovno povezovanje in podpiranje,
 • izmenjava izkušenj,
 • projektne aktivnosti,
 • izobraževanje in informiranje o novostih s področja logopedije,
 • informiranje o delovanju DlogS.

Delovno skupino vodi predsednica, ki je tudi članica odbora za mednarodno sodelovanje.
Predsednica: dr. Mateja Gačnik

Dejavnosti

Trenutno potekata dve projektni aktivnosti:

 • oblikovanje kriterijev za določanje stopnje težavnosti govorno-jezikovnih motenj,
 • oblikovanje in preizkušanje inštrumentarija za ugotavljanje razvitosti spretnosti, pomembnih za opismenjevanje.