Delovna skupina logopedov južne Primorske

Delovna skupina logopedov južne Primorske vključuje logopedinje, ki izvajajo logopedsko dejavnost v okviru Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Logopedinje nudijo logopedske storitve za osebe vseh starosti, iz občin:

  • Postojna,
  • Pivka,
  • Ilirska Bistrica,
  • Komen,
  • Sežana,
  • Divača,
  • Hrpelje-Kozina,
  • Koper,
  • Izola in
  • Piran.

Cilji delovne skupine so:

  • strokovno povezovanje in podpiranje,
  • izmenjava izkušenj,
  • projektne aktivnosti,
  • izobraževanje in informiranje o novostih s področja logopedije,
  • informiranje o delovanju DlogS.

Delovno skupino vodi predsednica, ki je tudi članica Izvršnega odbora DlogS.
Predsednica: Jožica Sever

Dejavnosti

Trenutno potekata dve projektni aktivnosti:

  • oblikovanje kriterijev za določanje stopnje težavnosti govorno-jezikovnih motenj,
  • oblikovanje in preizkušanje inštrumentarija za ugotavljanje razvitosti spretnosti, pomembnih za opismenjevanje.