SEKCIJE, DELOVNE SKUPINE, KOMISIJE

Logopedi za strokovno rast in razvoj logopedskega področja potrebujemo povezovanje, strokovno izpopolnjevanje ter izmenjavo izkušenj in mnenj. Za to se že vrsto let povezujemo v različne strokovne skupine. Prva oblika združevanja logopedov so delovne skupine, ki povezujejo logopede po regijski pripadnosti. Vedno bolj se pojavlja potreba po povezovanju, glede na specifična področja obravnave govorno-jezikovne komunikacije, v sekcije. Društvo za obravnavo posameznih vsebin in nalog s področja logopedije imenuje stalne ali začasne komisije.