Zakaj bi postali član(-ica) DlogS?

Če vas zanima:

 • strokovno povezovanje logopedov,
 • strokovno izpopolnjevanje na posameznih strokovnih področjih,
 • sodelovanje pri nalogah društva,
 • sodelovanje pri organiziranju izobraževanj,
 • sodelovanje pri soustvarjanju logopedske doktrine,

potem ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite.


Kako se včlaniti?

To storite tako, da si prenesete “Pristopna izjava“.

S pristopnico se član zaveže, da sprejema statut društva in etični kodeks logopedov in da se bo po njem ravnal.

Statut društva določa ohranjanje članstva na način, da član vsako leto poravna članarino za tekoče leto do 31.marca.


Obnavljanje članstva

Poravnana članarina, omogoča članu:

 • dostop do gradiv,
 • udeležbo na evropskem dnevu logopedije,
 • ugodnosti pri izobraževanju,
 • dostop do e-novic,
 • prejemanje biltena Komunikacija v tiskani obliki in
 • dodatne ugodnosti, ki jih za svoje člane dodatno sprejme IO Društva logopedov.

V primeru, da član eno leto ne plača članarine in je ne plača tudi po opominu, mu preneha članstvo v Društvu logopedov. Za vsa dodatna pojasnila prosimo pišite tajnici društva Tjaši Klavs.

Pristopna izjava
Prosimo prenesite si pristopno izjavo (pdf datoteka 96 Kb), jo izpolnite in pošljite na naš naslov: DRUŠTVO LOGOPEDOV SLOVENIJE, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor.

Članarina za leto 2020:

Vse člane DlogS prosimo, da svojo člansko obveznost izpolnite z nakazilom članarine (UPN obrazec) na transakcijski račun društva, pri čemer uporabite naslednje podatke za plačilo:

Koda namena: OTHR

Namen: Članarina za “Ime in priimek člana”

Znesek: 40,00 EUR (zaposleni) ali

Znesek: 20,00 EUR (študenti ali upokojenci – za status članstva se predloži potrdilo o šolanju ali upokojitvi)

Podatki o prejemniku nakazila:

BIC banke prejemnika: KBMASI2X

IBAN: SI56045150001089624

Referenca: SI00 01-2020  (velja za članarino za leto 2020)

Ime in naslov: Društvo logopedov Slovenije, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor


O članih

Društvo logopedov Slovenije ima redne, pridružene, podporne in častne člane.

Redni člani društva so logopedi/nje, ki podpišejo pristopno izjavo. Redni član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije s končanim študijem logopedije (pojem zajema diplomirane defektologe logopede, profesorje defektologije za osebe z motnjami sluha in govora in druge nazive pridobljene po končanem študiju logopedije).

Redni član je lahko tuj državljan, če predloži nostrifikacijo diplome in certifikat o poznavanju slovenskega jezika. Volilno pravico imajo redni člani društva.

Izvršni odbor lahko fizični osebi podeli naziv podpornega člana, če presodi, da to opravičuje njen prispevek za ohranjanje in razvoj dejavnosti društva.

Pridruženi člani društva so lahko drugi strokovnjaki, ki delajo na sorodnih področjih in tuji državljani, ki so logopedi in nimajo nostrificirane diplome ter študenti logopedije.

Častni člani so osebe, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju logopedije. Naziv častnega člana podeljuje izvršni odbor na utemeljen predlog strokovnega sveta ali članov društva.

Pravice in dolžnosti člana so opredeljene v statutu DlogS.


©2016 DlogS | Društvo logopedov Slovenije, Center za sluh in govor Maribor, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

Želim prispevati

Namenite del dohodnine Društvu logopedov Slovenije

Informacija o možnosti donacije 0,5 odstotka svoje dohodnine Društvu logopedov

Zakon o dohodnini omogoča, da lahko davčni zavezanci namenimo del obračunane dohodnine v višini od 0,1% do 0,5% za financiranje splošno koristnih dejavnosti po lastni izbiri. Davčni zavezanec se mora v tekočem letu odločiti, komu bo namenil ta odstotek dohodnine, ki mu bo odmerjena šele prihodnje leto.

Nevladnim organizacijam bo takšna namenitev (izbrana letos do 31. decembra 2019) izplačana prihodnje leto, ko se bo zavezancem obračunavala dohodnina za leto 2019. Gre torej za tisti delež denarja iz naslova davka na dohodek, ki ga vlada vsako leto nameni nevladnim organizacija. Od nas želi samo podatek, komu želimo nameniti del svoje dohodnine.

Na seznamu upravičencev do teh sredstev so številna društva in organizacije. Med njimi je od avgusta 2011 tudi Društvo logopedov Slovenije, ki vas prijazno poziva k vaši odločitvi – namenite del odstotka svoje dohodnine v dober namen in nam s tem pomagajte izpeljati projekte, ki bodo koristni za logopedsko stroko.

Zaradi te odločitve ne plačamo več dohodnine.

Kako zagotovite, da se del vaše dohodnine nameni za donacijo Društvu logopedov Slovenije?

Če se boste odločili, da nam namenite del dohodnine, vas prosimo, da izpolnite obrazec, ki ga najdete na spletni strani DURS- a:

http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davki-predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/Obrazci-FIZICNE_OSEBE/177b.pdf

Davčna številka Društva logopedov je 14815427. Običajni del obračunane dohodnine  je 0,5%.

Izpoljnen in podpisan obrazec pošljite ali oddate na najbližji davčni urad (Ljubljana, Maribor, Brežice, Murska Sobota, Celje, Dravograd, Hrastnik, Kočevje, Koper, Kranj, Velenje, Ptuj, Postojna, Novo mesto ali Nova Gorica).

Dodatna navodila in obrazci so na voljo na spletni strani http://www.durs.gov.si.

Davčni zavezanec lahko poda zahtevo za namenitev kadar koli tudi preko sistema eDavki na spletni stranihttp://edavki.durs.si.

Za vsa dodatna pojasnila prosimo pišite tajnici društva Tjaši Klavs.

Za vašo odločitev in plemenito dejanje se vam najlepše zahvaljujemo.