Obnavljanje članstva

Članarina za leto 2020:

Vse člane DlogS prosimo, da svojo člansko obveznost izpolnite čimprej oz. najkasneje do 31. 12. 2020, z nakazilom članarine na transakcijski račun društva, pri čemer uporabite naslednje podatke za plačilo:

Društvo logopedov Slovenije, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

IBAN: SI56045150001089624

BIC banke prejemnika: KBMASI2X

Referenca: SI00 01-2020  (za članarino za leto 2020)

Koda namena: OTHR

Namen: Članarina za “Ime in priimek člana”

Znesek: 40,00 EUR (zaposleni)

Znesek: 20,00 EUR (študenti ali upokojenci – za status članstva se predloži potrdilo o šolanju ali upokojitvi)


Kako se včlaniti?

To storite tako, da si prenesete “Pristopna izjava“.

S pristopnico se član zaveže, da sprejema statut društva in etični kodeks logopedov in da se bo po njem ravnal.

Statut društva določa ohranjanje članstva na način, da član vsako leto poravna članarino za tekoče leto do 31.marca.

Zakaj postati član(-ica) DlogS?

Če vas zanima:

 • strokovno povezovanje logopedov,
 • strokovno izpopolnjevanje na posameznih strokovnih področjih,
 • sodelovanje pri nalogah društva,
 • sodelovanje pri organiziranju izobraževanj,
 • sodelovanje pri soustvarjanju logopedske doktrine.

Poravnana članarina, omogoča članu:

 • dostop do gradiv,
 • udeležbo na evropskem dnevu logopedije,
 • ugodnosti pri izobraževanju,
 • dostop do e-novic,
 • prejemanje biltena Komunikacija v tiskani obliki in
 • dodatne ugodnosti, ki jih za svoje člane dodatno sprejme IO Društva logopedov.

V primeru, da član eno leto ne plača članarine in je ne plača tudi po opominu, mu preneha članstvo v Društvu logopedov. Za vsa dodatna pojasnila prosimo pišite tajnici društva Tjaši Klavs.

Pristopna izjava: Prosimo prenesite si pristopno izjavo, jo izpolnite in skenirano pošljite na naš naslov: info@dlogs.si.


O članih

Društvo logopedov Slovenije ima redne, pridružene, podporne in častne člane.

Redni člani društva so logopedi/nje, ki podpišejo pristopno izjavo. Redni član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije s končanim študijem logopedije (pojem zajema diplomirane defektologe logopede, profesorje defektologije za osebe z motnjami sluha in govora in druge nazive pridobljene po končanem študiju logopedije).

Redni član je lahko tuj državljan, če predloži nostrifikacijo diplome in certifikat o poznavanju slovenskega jezika. Volilno pravico imajo redni člani društva.

Izvršni odbor lahko fizični osebi podeli naziv podpornega člana, če presodi, da to opravičuje njen prispevek za ohranjanje in razvoj dejavnosti društva.

Pridruženi člani društva so lahko drugi strokovnjaki, ki delajo na sorodnih področjih in tuji državljani, ki so logopedi in nimajo nostrificirane diplome ter študenti logopedije.

Častni člani so osebe, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju logopedije. Naziv častnega člana podeljuje izvršni odbor na utemeljen predlog strokovnega sveta ali članov društva.

Pravice in dolžnosti člana so opredeljene v statutu DlogS.