Davis R. D, Braun E. M.

Dar disleksije.

Ljubljana: V.B.Z.; 2008.

Knjiga na jasen način predstavi motnjo disleksije oziroma dar, kot jo avtor sam imenuje. Priporočljiva je za vse strokovne delavce, učitelje in starše. Napisana je v preprosti pisavi, brez deljenja besed na koncu vrstic, z veliki črkami in še več slikovnega gradiva, ki omogoča lažje branje vsem osebam z disleksijo.