Čestitamo!

Čestitamo za odlično organizacijo izvedbe že tradicionalnega 4. srečanja študentov logopedije in surdopedagogike!

IO DlogS