Aplikacija za tvorjenje nebesed za slovenščino

 Ponavljanje nebesed je odlično sredstvo za preverjanje in urjenje fonemskega pomnjenja, tako pri jezikovnih motnjah kot tudi motnjah branja in pisanja. Generator nebesed je dostopen na naslovu https://nebesede.logos-martinaozbic.eu. Avtorja aplikacije sta...