Aplikacija za pomoč otrokom s težavami v govoru

 Čudovita novica! Izšla je poskusna verzija aplikacije za otroke s težavami v govoru. Kdo jo lahko uporabi: • Starši, da se prepričajo, če njihov otrok dosega razvojne mejnike in kdaj je priporočljivo obiskati logopeda. • Učitelji, vzgojitelji in strokovni...

Aplikacija za tvorjenje nebesed za slovenščino

 Ponavljanje nebesed je odlično sredstvo za preverjanje in urjenje fonemskega pomnjenja, tako pri jezikovnih motnjah kot tudi motnjah branja in pisanja. Generator nebesed je dostopen na naslovu https://nebesede.logos-martinaozbic.eu. Avtorja aplikacije sta...