Aplikacija za tvorjenje nebesed za slovenščino

Ponavljanje nebesed je odlično sredstvo za preverjanje in urjenje fonemskega pomnjenja, tako pri jezikovnih motnjah kot tudi motnjah branja in pisanja.

Generator nebesed je dostopen na naslovu https://nebesede.logos-martinaozbic.eu.

Avtorja aplikacije sta Aljaž Starc (Webonize) in dr. Martina Ozbič (Logos, Martina Ozbič s.p.).