Pozdravljeni,

Pri navodilih za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev z napotnico ali delovnim nalogom je prišlo do nekaterih sprememb in dopolnitev. Pošiljamo vam povzetek sprememb, celotna navodila pa si lahko odprete s prenosom datotek na koncu objave.

1.Navodilo za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev z napotnico

  • Možnost podaljšanja veljavnosti napotnice s strani napotnega zdravnika (drugi do četrti odstavek 14. člena)

Navodilo za napotnico po novem vsebuje določbo, ki se nanaša na možnost podaljšanja veljavnosti napotnice s strani napotnega zdravnika, kar je v skladu s spremembami in dopolnitvami Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so bile objavljene, dne 24. 1. 2020  v  Uradnem listu Republike Slovenije, št. 4/20, s katerimi so bili izvajalci že seznanjeni. Ta ureditev prične veljati z 8. 5. 2020. Tako lahko napotni zdravnik enkrat ali večkrat podaljša veljavnost napotnice osebnega zdravnika, če ugotovi, da zavarovana oseba tudi po preteku obdobja veljavnosti napotnice, ki ga je na napotnici označil osebni zdravnik, potrebuje nadaljnje zdravljenje, ki vključuje kontrolne preglede, operativne posege in druge zdravstvene storitve, potrebne v postopku zdravljenja.

  • Napotnica s stopnjo nujnosti »nujno« je lahko izdana tudi za daljše časovno obdobje (osmi odstavek 14. člena)

V okviru usklajevanj za zmanjšanje administrativnih bremen primarnega nivoja je bilo dogovorjeno, da se  v Navodilu za napotnico črta, da je lahko napotnica s stopnjo nujnosti »nujno« izdana le z veljavnostjo »enkratno«. Razlog za to je, da lahko zavarovana oseba v zvezi z obravnavo zdravstvenega stanja, zaradi katerega ji je bila nudena nujna medicinska pomoč ali nujno zdravljenje, potrebuje tudi nadaljnje zdravstvene storitve, in bi izdajaje novih napotnic prekomerno obremenjevalo zavarovane osebe, izbrane osebne zdravnike in tudi zdravnike v urgentnih centrih in službah nujne medicinske pomoči.

Za zdravstvene storitve, ki sodijo med nujno medicinsko pomoč ali nujno zdravljenje ter zahtevajo takojšnjo obravnavo (praviloma v službah nujne medicinske pomoči oziroma v urgentnih centrih), napotnica sicer sploh ni potrebna, če pa je  bila vseeno izdana, se na njej lahko navede tudi obdobje veljavnosti, in sicer glede na strokovno presojo zdravnika, ki izda napotnico (npr. za en mesec, 6 mesecev, …).

  • Nepravilno določen VZS na napotnici ni razlog za njeno zavrnitev (drugi odstavek 28. člena)

Napotni zdravnik ne more zahtevati nove napotnice oziroma popravka obstoječe, če na napotnici VZS ni pravilno določen. Iz napotnice mora izhajati, katero storitev oziroma vrsto storitve zavarovana oseba potrebuje. Obračuna se pregled, ki je bil dejansko opravljen, kar utemeljuje zapis v zdravstveni dokumentaciji.

  • Če je iz VZS razvidna specialnost zdravnika, vrste specialnosti zdravnika na napotnici ni potrebno posebej pisati (31. člen).

V Navodilu je izrecno navedeno, da se podatek »vrsta specialnosti« na napotnici izpolni le, če iz podatka VZS ni možno določiti specialnosti zdravnika, na katero se napotitev nanaša.

Ostale spremembe v Navodilu za napotnico niso vsebinske, temveč pomenijo le jasnejši zapis nekaterih določb.

2. Navodilo za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev z delovnim nalogom

V Navodilu za DN je po novem določeno, da se lahko tudi delovni nalog s stopnjo nujnosti »nujno« izda z veljavnostjo za daljše časovno obdobje (8. in 15. člen).