Koncept dela. Učne težave v osnovni šoli.

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Urad za razvoj šolstva;2005