Pečjak S.

Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev.

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; 2009