Lesjak Skrt B.

Glasovi v gibanju in igri: igrice za razvijanje glasov, ozvenjanje in slušno razlikovanje.

Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami; 2008

Vaje, zbrane v priročniku, so namenjene preprečevanju, zmanjševanju in odpravljanje težav otrok, ki so rizični za nastanek specifičnih učnih težav. Primerne so predvsem za predšolske otroke in otroke v prvih razredih osnovne šole. Več na http://www.drustvo-bravo.si